Biber Çeşitleri

Biber Çeşitleri


Biber Çeşitleri

Biber Çeşitleri ve Acılık Birimleri

Scoville Acılık Birimi                               Çeşitleri

1.500.000  - ∞                                Carolina Reaper, Komodo Dragon, Pepper X


600.000     - 1.500.000                   Infinity Chili, Ghost Pepper, Habanaga Pepper


350.000     - 600.000                      Red Savina Habanero, Green Savina Habanero  


100.000     - 350.000                      Peach Habanero, Jamaican Hot Pepper, Fatalii


50.000       - 100.000                      Thai Pepper, Piri piri, Chili Pepper


30.000       - 50.000                        Guntur Pepper, Aji Pepper, Capsicum Chinese


10.000       - 30.000                        Allepo Pepper, Finger Pepper, Bolivian Pepper


2.500         - 10.000                        Jalapeno, Hungarian Wax Pepper, Chipolte


1000          - 2.500                          Anaheim Pepper, Gochujang, Poblano Pepper


100            - 1000                           Banana Pepper, Paprika, Peperoncini


0                - 100                             Bell Pepper